Geri İleri
  • KALİTE
  • Performans ve Standartları
Performans Standartları

Esen Plastik CTP Boruları AWWA, ASTM, ISO, EN, BS ve TSE standartlarına göre üretilmektedir.

Ürünlerin uzun dönem performans değerlerini belirlemekte kullanılan;
Uzun Dönem Gerilme Korozyon Testi(ASTM3681)
Islak Şartlarda Dairesellikten Sapma Mukavemet Testi (ISO10471)
Uzun Dönem Spesifik Çember Rijitliği (ISO 10468)
Uzun Süreli Hasar Basınç Testi (ASTM 2992)gibi zorlu testleri başarıyla karşılamaktadır.

Bu testler 50 yıllık servis ömrüne karşılık gelen gerekli fiziksel parametreleri içerir.

Standart Kapsam Standart Kapsam
AWWA C950 Temiz Su Boruları EN14364 Drenaj ve Atık Su Borusu
AWWA M45 CTP Tasarım Kılavuzu ASTM D3262 Basınçsız Atık Su Borusu
ISO 10639 Temiz Su Borusu ASTM D3517 Temiz Su Boruları
ISO10467 Drenaj ve Atık Su Borusu ASTM D3754 Basınçlı Atık Su Borusu
EN 1796 Temiz Su Boruları BS 5480 Temiz veya Atık Su Boruları
ASTM:

Günümüzde çeşitli cam elyaf takviyeli boru uygulamaları için kullanılan farklı ASTM Ürün Standartları vardır. 200 mm - 3700 mm çap aralığında esnek bağlantılı borulara işletme durumunun simülasyonu şeklinde hidrostatik basınç testi (ASTM D4161) uygulanır. Bu standartlar birçok kalite kontrol ve yeterlilik testlerini çerir. ESEN PLASTİK CTP Boru bütün bu ASTM standartlarının gereksinimlerini karşılayacak kapasitededir.

AWWA:

AWWA C950, cam elyaf takviyeli borular için geçerli, en kapsamlı ürün standartlarından birisidir. Bu standartta basınçlı su hattı uygulamalarında kullanılacak borular ve bağlantılar için kalite kontrol ve prototip yeterlilik testlerine odaklanan kapsamlı gereksinim maddeleri vardır. ESEN PLASTİK CTP Boru bu standardın performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. AWWA M-45 kodlu yeni bir kitapçıkta yeraltı ve yerüstüne döşenen CTP boruların tasarımını içeren çeşitli bölümler bulunmaktadır

ISO:

Bu ürün standarttı 50mm ile 4000mm çapındaki su ve atık su taşıma uygulamalarında kullanılan CTP boruları için geçerlidir. Boru ve manşonlar için yeterlilik testleri ve tüm ürün testleri için 5 rijitlik (SN630 -SN2500- SN5000 ve SN10000) sınıfında ve 1 bar’dan 32 bar işletme basıncına kadar olan boruları kapsar. ESEN PLASTİK CTP Boru bu standardın gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

EN:

Bu ürün standarttı 100mm ile 4000 mm çapındaki su ve atık su taşıma uygulamalarında kullanılan CTP boruları için geçerlidir. ESEN PLASTİK CTP Boru bu standarttın gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır

RİJİTLİK SINIFLANDIRMASI

ISO ve AWWA C950 standartlarındaki Nominal Rijitlik değerleri :

ISO AWWA
SN 1250 9 psi
SN 2500 18 psi
SN 5000 36 psi
SN 10000 72 psi

Uzun Dönem Rijitlik : ISO ve AWWA da uzun dönem rijitliği ile ilgili herhangi bir gereksinim tayin edilmemiştir.

BASINÇ SINIFLARI

ISO’da basınç sınıfları (PN),uygulanacak bar biriminde kabul ederek yapılmıştır. Anma basınçları sınıflandırılması: 1, (2,5) ,(4), 6, (9) ,10, (12), (15), 16, (18), (20), 25, 32

AWWA C950’de ise CTP anma basınçları aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır. Psi 50, 100, 150, 200, 250

SEHİM ORANLARI

ISO ve AWWA C950’de başlangıç defleksiyon gereksinimleri aynıdır ve standartta da verilen aynı sınıflandırma sistemi geçerlidir.

Sınıf Seviye A Seviye B
SN 500 24,4 40,8
SN 625 22,7 37,8
SN 1000 19,4 32,4
SN 1250 18,0 30,0
SN 2000 15,4 25,7
SN 2500 14,3 23,9
SN 4000 12,2 20,4
SN 5000 11,3 18,9
SN 8000 9,7 16,2
SN 10000 9,0 15,0
Performans Testleri

Borunun minimum performans gereksinimlerine uygunluğunu örnekleme oluyla kanıtlamak; Tüm standartlarca CTP boru için minimum performans gereksinimleri hem kısa hem de uzun dönem şeklindedir.

  • Bağlantı
  • Başlangıç Çember Sehimi (Deflection)
  • Uzun Dönem Basınç Dayanımı
  • Korozyon Dayanım Kapasitesi

ESEN PLASTİK; TS EN 1796, TS EN 14364, ASTM D3517, ASTM D3262, ASTM D3754, AWWA C950, DIN16869, ISO 10467 ve ISO 10639 standart gereksinimleri karşıladığını kontrol etmek için titizlikle bahsi geçen testleri, ISO 17025 Uluslararası Akredite belgeli laboratuvarında yapmaktadır.

HAMMADDELER:

Ham maddeler, ESEN PLASTİK tarafından belirlenmiş kalite kriterlerine uygun sertifikalarıyla birlikte tedarik edilir. Buna ek olarak tüm hammaddeler, üretime alınmadan önce numune testlerine tabi tutulur. Bu testler ile hammaddelerin ilgili standartlar ve Esen Ctp laboratuvarın kriterlerine uygunluğu tespit edilir.

CAM ELYAF:

Direk Sarma Fitili; silindir paket içinde iplik yapıları zarar görmeyecek şekilde bobinler halinde tedarik edilmektedir. Kırpılabilir Fitil; tek yönlü sürekli elyaflara benzer şekilde boru içerisine kesilerek dağıtılmaktadır. Takviyeli Elyaf Lifleri; yapıştırıcı reçine yardımıyla bir arada tutulur. Değişik kalınlıklar, ağırlıklar ve genişlikte elyaflar bulunmaktadır. Yüzeydeki tül yapıları sayesinde de yüksek reçine içerikli katmanlar oluşturulur

REÇİNE:

Polyester reçineler, stiren monomer içerisinde çözülmüş durumdadır. Böylece reçinenin nihai termoset yapısını alması bu çapraz bağlarla sağlanmaktadır. Polyester reçineyi kürleştirmek için de organik peroksit katalist kullanılmaktadır.

SİLİS KUMU:

Silis Kumu boru rijitliğini artırmak için kullanılmakta ve boru nötr ekseni etrafında bulunmaktadır , kullanılan kum genellikle yüksek silika içeriğine sahiptir.